برچسب: لینوکس جنتو

معرفی توزیع: جنتو

معرفی توزیع: جنتو

دوست دارید همه چیز رو خودتون بسازید؟ هرجور که دوست دارید؟اگه جوابتون “اره” هست با لینوکس اس دبلیو تا اخر این پست همراه باشید من خودم طرفدار جنتو هستم ولی از اونجایی که سیپیوی خسته ای دارم و صبر کافی ندارم هنوز نصبش نکردماگه شما هم مشکلات من رو دارید آرچ لینوکس رو بهتون توصیه…